Regulament
 • CE ESTE COM’ON?
 • CE ÎNSEAMNĂ COM’ON?
 • CE URMĂREȘTE, CUI SE ADRESEAZĂ, CÂND SE DERULEAZĂ, CARE ESTE TEMA ȘI CALENDARUL?
  • Ce înseamnă pentru noi LET’S START TOGETHER?
  • Cine poate propune și implementa idei? Cui se adresează aceste idei?
  • Principiile generale Com’ON Satu Mare
  • Care este calendarul ediției 2023 a Com’ON Satu Mare?
  • Ce idei nu pot fi susținute?
 • CUM SE APLICĂ CU O IDEE LA Com’ON SM 2023?
  • Înscrierea în program
  • Bugetul unei idei
  • Model formular offline
  • Verificarea  tehnică
  • Decizia publică (votul)
 • IMPLEMENTAREA IDEILOR GRUPURILOR DE TINERI
 • TERMENI ȘI CONDIȚII, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONTACT

REGULAMENT

proces de bugetare participativă de tineret Com’ON Satu Mare

- ediția 2023 -

 

1. CE ESTE COM’ON?

Com’ON este un nou mod de finanțare a acțiunii unor grupuri informale de tineri (echipe) care urmăresc viața și dezvoltarea unui oraș și care folosește metoda bugetării participative de tineret. Com’ON a luat naștere în Cluj-Napoca în 2015 la inițiativa Grupului PONT. Ediția din Satu Mare ia naștere în 2023 la inițiativa Primăriei Municipiului Satu Mare.

2. CE ÎNSEAMNĂ COM’ON?

Com’ON este un demers ce susține acțiunea unor echipe de tineri din orașele României. Creează un context participativ prin care tinerii care participă la program devin mai responsabili, mai activi și mai adaptabili, și un model pentru colegii lor, construind în același timp încredere și grijă în comunitate. În același timp, mediul social devine mai incluziv, mai durabil și mai suportiv față de tineri.

Com’ON Satu Mare/Szatmárnémeti 2023 reprezintă ediția pilot al acestui program în municipiul Satu Mare, este inițiat și susținut financiar de către Primăria Municipiului Satu Mare, și este implementat de către Centrul Cultural G.M. Zamfirescu în parteneriat cu Grupul PONT.

Dezvoltarea programului și metodologiei Com’ON în general este susținut de către Fundația Botnar și Banca Comercială Română.

COM’ON SATU MARE/SZATMÁRNÉMETI 2023

 3. CE URMĂREȘTE, CUI SE ADRESEAZĂ, CÂND SE DERULEAZĂ, CARE ESTE TEMA ȘI CALENDARUL?

Misiunea Com’ON este de a întări rolul tinerilor și al grupurilor informale formate de aceștia în schimbarea societății într-un mod sustenabil, incluziv și responsabil, și de a extinde modul în care tinerii sunt sprijiniți de oraș și cetățeni.

Această ediție se derulează în perioada 6 septembrie – 15 decembrie 2023, începând cu apelul pentru dezvoltarea și depunerea unor idei, prin procesul de vot al publicului și până la încheierea ultimei activități susținute prin acest program participativ.

3.1 Ce înseamnă pentru noi LET’S START TOGETHER?

 În 2023 Com’ON Satu Mare/Szatmárnémeti (în continuare Com’ON SM) se organizează în jurul sloganului Let’s START Together. 

Acest slogan este un apel de a începe un nou drum împreună care încurajează tinerii să se gândească la mediul lor de viață, să identifice nevoi ale comunității și să propună idei și activități comunitare prin care aceste nevoi pot fi adresate. Sloganul este și o chemare la acțiune prin Com’ON Satu Mare prin care tinerii prin formarea unor echipe informale pot avea acces la finanțare pentru implementarea acestor idei. Nu în ultimul rând, este o chemare la implicare către membrii comunității deoarece decizia cu privire la susținerea ideilor tinerilor va fi luată de cetățenii municipiului Satu Mare. Com’ON SM dorește să devină principalul instrument de susținere și de creștere a ideilor tinerilor în serviciul comunității.

3.2 Cine poate propune și implementa idei? Cui se adresează aceste idei?

Participarea este deschisă oricărei echipe (formate din minimum 3 tineri care locuiesc, studiază sau muncesc în Satu Mare, și au vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Nu există nici o altă condiție.

Sunt acceptate doar idei depuse în echipă. O echipă (un grup de tineri) cu același nume, și având în componență aceiași membri, poate propune oricâte idei diferite consideră, însă vor fi premiate maximum 2 idei, dacă acestea se califică din punct de vedere al numărului de voturi.

Activitățile eligibile pentru Com’ON SM 2023 trebuie să aibă legătură cu tema prezentată mai sus. De asemenea, ideile tinerilor trebuie să se adreseze sătmărenilor, să se desfășoare în Satu Mare sau online, dar în rest nu sunt nici un fel de restricții cu privire la locul de derulare, iar perioada implementării trebuie să respecte calendarul.

3.3 Principiile generale Com’ON SM

Organizatorii recomandă ca ideile propuse să țină cont de următoarele aspecte:

 • Com’ON Satu Mare urmărește susținerea acelor tipuri de idei care pot aduce o schimbare în bine în comunitate și care pornesc de la o nevoie clar identificată în rândul comunității locale și mai ales în rândul tinerilor;
 • prin demersurile propuse de grupurile informale de tineri se dorește implicarea întregii comunități sătmărene, implicarea tinerilor care fac parte din diverse grupuri socio-culturale și categorii de vârstă;
 • ideile vor fi implementate exclusiv pe raza municipiului Satu Mare;
 • se încurajează ideile ce se doresc a fi derulate în cartierele sătmărene (în afara centrului);
 • sunt permise ideile desfășurate online, atât timp cât acestea se adresează sătmărenilor;
 • sunt permise ideile de tip afișaj în diverse spații sau de creare/regândire a unor produse și soluții, atât timp cât acestea nu sunt destinate vânzării;
 • nu vor fi sprijini idei ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți (ex. bilet, taxă de participare). Accesul la activitățile ideilor propuse va fi liber pentru public;
 • se încurajează ideile care răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
 • proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact și pe termen lung;
 • ideile oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru membrii comunității sătmărene;
 • ideile identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate.

3.4 Care este calendarul ediției 2023 a Com’ON Satu Mare?

Calendarul estimativ este după cum urmează:

PERIOADĂ

ETAPĂ

6 septembrie

Lansarea apelului pentru idei

6 septembrie - 3 octombrie, ora 23:59

Perioada de propunere și încărcare a ideilor

3 octombrie - 9 octombrie

Verificarea tehnică a ideilor

10 octombrie - 24 octombrie, ora 23:59

Derularea votului și anunțarea ordinii ideilor în urma votului

25 octombrie - 31 octombrie

Semnarea acordurilor de premiere

1 noiembrie - 15 decembrie

Implementarea și raportarea ideilor care beneficiază de susținere financiară

Calendarul etapelor ulterioare perioadei de propunere a ideilor se poate modifica de către organizatori. Orice astfel de modificare va fi anunțată prin intermediul website-ului și a instrumentelor complementare de comunicare.

3.5 Ce idei nu pot fi susținute?

Pentru a respecta atât principiile acestui demers, cât și legislația în vigoare, anumite categorii de idei și/sau cheltuieli nu pot fi finanțate în cadrul proiectului:

 • idei care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui demers participativ;
 • idei care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
 • cereri de finanțare individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
 • idei care, prin natura lor, sunt derulate/organizate tradițional de alte entități organizate în forme legale (organizații, firme etc.);
 • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor idei și activități încheiate sau în curs de desfășurare;
 • idei de natură politică;
 • idei care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 • idei cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice etc.;
 • idei care încurajează consumul de alcool/droguri;
 • idei inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât 14-35 ani.

Toate ideile propuse în cadrul acestui demers vor fi verificate din punctul de vedere al acestor condiții înaintea supunerii acestora spre votul public.

4. CUM SE APLICĂ CU O IDEE LA COM’ON SM 2023?

4.1 Înscrierea în program

Înscrierea în prima etapă de concurs se face prin completarea și încărcarea online a unui formular de idee prin intermediul paginii de web www.comonsm.ro. Nu există un număr maxim limită de idei ce pot fi depuse din partea aceluiași grup de tineri, însă maximum 2 dintre aceste idei pot fi premiate, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. Pentru fiecare idee se va completa un formular separat în cadrul sistemului de aplicare de pe pagina web www.comonsm.ro.  

Fiecare idee va fi înscrisă oficial în limba română. Există posibilitatea de a încărca o descriere scurtă în limba maghiară pe platformă. În caz de nevoie, Grupul de Facilitatori Com’ON SM poate oferi asistență în adaptarea descrierilor pentru limba română pentru grupurile informale care aparțin unor minorități naționale sau unor comunități de cetățeni internaționali din Satu Mare (pentru a facilitata accesul la demers, regulamentul și formularul oficial de propuneri pot fi descărcate și în limba maghiară).

În cazul în care există o dificultate de acces al unui grup de tineri la instrumente digitale sau internet (o formă de oportunitate redusă sau dizabilitate), facilitatorii Com’ON SM vor oferi asistență în încărcarea planurilor de idei în sistemul online.

Facilitatorii comunitari implicați în demers pot fi contactați personal, telefonic sau online prin modurile prezentate pe pagina de web www.comonsm.ro.

4.2 Bugetul unei idei

Premiul maxim acordat pentru o idee

Echipa poate propune o idee cu un buget maxim de 6000 de lei. Premiul primit prin intermediul Com’ON SM va fi de maximum 3000 de lei pentru o idee. Nu există o limită minimă pentru premiul unei idei. Pot fi premiate maximum 2 idei ale aceleiași echipe cu aceeași componență, în ordinea descrescătoare a voturilor. Primele 15 idei clasate vot fi premiate. 

ATENȚIE. Cofinanțarea nu este obligatorie pentru propunerea și implementarea ideii și participarea în program. Puteți propune idei susținute exclusiv din sursele Primăriei Municipiului Satu Mare.

ATENȚIE: Dacă ideea are un buget mai mare de 3000 de lei, este responsabilitatea echipei să asigure fondurile complementare peste această limită.

Tipuri de costuri acceptate

Costurile prezentate de grupul de tineri trebuie să fie în concordanță cu activitățile propuse prin descrierea oferită în formular. În caz de nevoie, facilitatorii vor putea oferi asistență grupurilor de tineri în planificarea lor de buget înainte de termenul limită de încărcare online a formularelor de idei.

 

Lista cheltuielilor neeligibile

 • alcool, tutun;
 • achiziții de teren;
 • achiziții de autovehicule;
 • abonamente de telefon;
 • alte achiziții de echipamente sau de obiecte de inventar;
 • salarii sau orice alte venituri ale membrilor grupurilor de tineri, pentru calitatea lor de membri ai grupului.

4.3 Model formular offline

Descarcă de AICI formularul offline.

IMPORTANT: Acest formular servește ca instrument de lucru offline pentru dezvoltarea ideilor. O idee este validă numai dacă se depune online prin intermediul website-ului www.comonsm.ro. În cazul în care există o dificultate de acces al unui grup de tineri la instrumente digitale sau internet (o formă de oportunitate redusă sau dizabilitate), facilitatorii Com’ON SM vor oferi asistență în încărcarea planurilor de idei în sistemul online.

4.4 Verificarea tehnică

Verificarea se va derula atât pe parcursul perioadei de pregătire a formularelor de idei, cât și după termenul limită de prezentare a formularelor de idei. Obiectivul acestei etape este numai verificarea respectării aspectelor din acest regulament de către ideile propuse.

În cazul în care un grup de tineri nu este sigur dacă ideea propusă de ei respectă aceste criterii sau nu, recomandăm contactarea directă a facilitatorilor înainte de termenul limită de prezentare a formularelor.

4.5 Decizia publică (votul)

Propunerile de idei vor intra într-un proces de clasificare prin intermediul unui vot public al cetățenilor din Satu Mare. Sunt eligibili acei votanți ce declară pe propria răspundere că locuiesc, lucrează sau studiază în Satu Mare și care au minimum 14 ani. Sistemul de vot va fi accesibil online la adresa comonsm.ro.

Votul se derulează exclusiv online în perioada 10 octombrie - 24 octombrie. O informare specială despre modul de votare va fi publicată în momentul lansării votului.

O idee trebuie să aibă un număr minim de 30 de voturi pentru a fi eligibilă pentru premiere (cu excepția categoriei speciale de tineri cu oportunități reduse). Premierea se realizează după finalizarea etapei de vot, în funcție de îndeplinirea criteriului de număr minim de voturi, în ordine descrescătoare a numărului de voturi și de locurile alocate categoriilor speciale.

5. IMPLEMENTAREA IDEILOR GRUPURILOR DE TINERI

Echipele ce au propus idei sunt și cei care implementează activitatea propusă. Ideile selectate prin acest proces participativ vor fi implementate în perioada 1 noiembrie - 15 decembrie 2023. Centrul Cultural G.M. Zamfirescu este entitatea care asigură cadrul legal pentru implementarea ideilor selectate în urma acestui proces participativ. Implementarea ideilor se materializează parcurgând următorul proces:

 • Forma legală a acordării finanțării este premiul.
 • Acordarea premiului se face după semnarea unui contract în cadrul căruia părțile își dau acordul asupra cheltuielilor care vor fi efectuate în cadrul planului de activități, prevăzut în anexa de la contract.
 • Centrul Cultural G.M. Zamfirescu va asigura premierea ideilor din resurse proprii și resurse financiare aferente proiectului prin finanțarea Primăriei și Consiliului Local Satu Mare.
 • Premiile vor fi plătite de către Centrul Cultural G.M. Zamfirescu în contul bancar al beneficiarului (reprezentantul echipei) eligibil, cu ordin de plată, după semnarea contractelor de premiere.
 • Implementarea ideii propuse în cadrul Com’ON SM 2023 cade în responsabilitatea echipei prin intermediul reprezentantului său oficial. Cu ocazia implementării, fiecare echipă va ține cont de aspectele vizuale ce trebuie respectate, atât în comunicarea online, cât și comunicarea prin materiale tipărite și vizibilitate la fața locului. Centrul Cultural G.M. Zamfirescu va oferi asistență printr-un ghid special de comunicare.
 • Echipa susținută va realiza un raport narativ despre ideea implementată care va descrie conform unui model de raport ideea realizată, anexând și o documentare a activităților prin imagini, eventuală prezență online și în presă. Centrul Cultural G.M. Zamfirescu îl va accepta ca atare sau va solicita completări la raport.

6. TERMENI ȘI CONDIȚII, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONTACT

Înscrierea unei echipe și a unei idei în procesul de selecție implică acceptarea fără rezerve a termenelor prezentului regulament și înscrierea datelor personale în baza de date a Organizatorului, cu respectarea condițiilor legale în vigoare.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Centrul Cultural GM Zamfirescu. Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii identității persoanei, pentru stabilirea cadrului legal și a verificării eligibilității persoanei de a participa într-o anumită activitate, pentru a putea stabili o cale facilă și eficientă de comunicare. Centrul Cultural GM Zamfirescu se obligă să nu divulge aceste date, cu excepția situației în care legislația în vigoare va obliga Centrul Cultural GM Zamfirescu să pună la dispoziție și astfel de date cu caracter personal. Persoanele vizate au dreptul la informare, acces la datele proprii deținute de Centrul Cultural GM Zamfirescu, dreptul la intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere), dreptul la opoziție (retragere consimțământ, restricție procesare), dreptul de a nu fi supus unor decizii automate, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail office@gmz.ro sau la adresa de corespondență B-dul. Transilvania nr. 3, Satu Mare, România. Centrul Cultural GM Zamfirescu se obligă să comunice informațiile solicitate în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii.

Politica generală a Centrului Cultural GM Zamfirescu cu privire la protecția datelor cu caracter personal poate fi consultată la următorul link: https://gmz.ro/protectia-datelor-personale

Mai multe detalii privind demersul participativ Com’ON Satu Mare/ Szatmárnémeti se pot obține:

 • pe pagina web comonsm.ro;
 • la adresa de mail hello@comonsm.ro;
 • numărul +40 751-864-493 pentru apeluri sau WhatsApp.
Scrie-ne pe Messenger